Faza 1 - projekt funkcjonalny oraz projekt koncepcyjny

Na początku każdej drogi projektowej zawsze jest spotkanie. Rozmawiamy o miejscu, które dzięki projektowi ma ulec metamorfozie, jego przeznaczeniu, charakterze i przyszłych użytkownikach oraz ich potrzebach. Jeśli to możliwe odwiedzamy miejsce, które ma być przedmiotem projektu. Ustalamy zakres prac do wykonania, wstępny harmonogram procesu projektowego i realizacyjnego. Wymieniamy pierwsze spostrzeżenia i zbieramy jak najwięcej informacji o zadaniu, które nas czeka. Jeśli nie ma podkładów sporządzamy inwentaryzację. Następnie przygotowujemy zestawienie zdjęć ilustrujących wnętrza o różnym charakterze i stylu i prosimy Klientów o informację zwrotną, które z nich im odpowiadają, a które wręcz odwrotnie. Jednocześnie powstaje projekt funkcjonalny, bazowa propozycja, na której zasadzają się dalsze działania projektowe. Podstawą dobrego wnętrza jest jego dobrze rozplanowana funkcja i ergonomia. W oparciu o przemyślany i uzgodniony z Klientem układ funkcjonalny powstaje projekt koncepcyjny. Następnie przygotowujemy tzw. moodboards, prezentujące rozwiązania projektowe i inspiracje najbardziej oddające charakter i stylistykę, którą proponujemy dla danego wnętrza. Po uzyskaniu akceptacji Klienta, wykonujemy pełny projekt koncepcyjny, który składa się z rysunków przedstawiających m.in.:

 • układ funkcjonalny,
 • ewentualne rozplanowanie ścian działowych lub wyburzeń
 • prezentacji widoków 3D proponowanego wnętrza ilustrujące elementy jego aranżacji i zabudowy;
 • prezentacji wyselekcjonowanych materiałów, próbek, urządzeń, wyposażenia i rozwiązań;
 • kolorystykę.

Faza 2 - projekt wykonawczy

Na tym etapie uzgodniony i zaakceptowany projekt koncepcyjny jest uszczegóławiany do poziomu dokładnych rysunków i specyfikacji wykonawczych, na podstawie których Wykonawcy mogą podjąć bezpośrednie działania remontowe, budowlane, meblarskie etc.

Projekt wykonawczy składa się z rysunków technicznych (rzutów, przekrojów, elewacji wewnętrznych) przedstawiających:

 • lokalizację elementów instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wodno-kanalizacyjnej i innych niezbędnych do realizacji projektu (zwykle na odrębnych planszach);
 • widoki ścian wewnętrznych z elementami stałej zabudowy i urządzeń;
 • rzuty podłóg i posadzek (wraz z dopasowaniem cokołów przypodłogowych);
 • rzut sufitów podwieszanych i oświetlenia – jeśli dotyczy projektu;
 • rysunki wykonawcze stałej zabudowy meblowej (meble kuchenne, łazienkowe, itd.);
 • zestawienia drzwi;
 • dobór opraw oświetleniowych;
 • detale wykonawcze;
 • opisu technicznego wraz ze specyfikacją niezbędnych materiałów wykończeniowych, urządzeń oraz elementów wyposażenia/wystroju wnętrz (wraz z cennikiem);

Wszystkie rysunki wykonawcze są prezentowane w wybranej skali, zawierają precyzyjne wymiarowanie oraz informacje dotyczące materiałów wykończeniowych, urządzeń, stałych elementów wystroju czy zabudowy oraz prac niezbędnych do realizacji projektu.

Faza 3 - wybór mebli ruchomych, dekoracji i dodatków

Wybór konkretnych mebli, dodatków i dekoracji ze wskazaniem sklepów i cen oraz w oparciu o wskazany budżet.

Faza 4 - realizacja i nadzory

Chętnie służymy pomocą w poszukiwaniach odpowiednich wykonawców i ekip remontowych. Aby uzyskać założony efekt projektowy, najlepiej by był on realizowany pod okiem architektów, odwiedzających budowę od czasu do czasu i sprawdzających zgodność z projektem oraz jakość wykonawstwa. Nawet najdrobniejsze zmiany, nierzadko wprowadzane przez wykonawców, często mają zgubny skutek dla całości projektu. Dlatego oferujemy dodatkowo możliwość prowadzenia tzw. nadzorów.

projekt_miejsce_jak_pracujemy